Stará hasičská zbrojnice už nestačila po mnoha letech na uskladnění hasičské techniky a tak v roce 1988 začala výstavba nové hasičské zbrojnice uprostřed obce v parku na místě starého hřbitova. Stavba trvala 24 měsíců a hasiči na ní odpracovali 10. 915 hodin.

Dne 9. května 1990 byla hasičská zbrojnice slavnostně předána místním hasičům do užívání.